Vroegtijdig inzicht, ingevuld door de leerlingen.

Door keuzes en doorstroomgegevens te combineren zorgt Keuzevak voor een betrouwbare prognose voor de formatie.

Keuzevak voor betrouwbare prognoses

Bekijk hier kort de belangrijkste onderdelen van Keuzevak:

Beschikt u over vroegtijdig inzicht in keuzes van leerlingen?

Keuzevak - richtingen

Betrouwbare prognoses maken is lastig

Het verzamelen van keuzes zodat er betrouwbare prognoses gemaakt kunnen worden in Foleta kan lastig zijn. Vaak is niet volledig duidelijk naar welke opleiding leerlingen doorstromen en zijn er nog meerdere keuzes mogelijk.

Keuzevak - bronnen

Informatie over de doorstroom van leerlingen is verspreid

Er kunnen veel verschillende mensen betrokken zijn bij het inzichtelijk maken van de doorstroom: leerlingen, ouders, mentoren, teamleiders. Verzamelde informatie dient samengevoegd te worden en er moet een inschatting gemaakt worden van de betrouwbaarheid.


Keuzevak geeft u tijdig inzicht voor betrouwbare prognoses

Keuzevak - Checklist

Ingevuld door de leerling, klaargezet door de school

Mentoren of afdelingsleiders vullen doorstroompercentages van leerlingen in. Daarna kiezen leerlingen een vakkenpakket dat aan de door de school vastgestelde eisen voldoet.

Keuzevak - Rooster

Verzamelen en samenvoegen

Informatie over de doorstroom wordt op een eenvoudige manier verzameld en samengevoegd en kan meteen ingelezen worden in Foleta, zodat prognose van leerlingen die voor een bepaald vak kiezen of in een bepaalde opleiding komen duidelijk wordt.


Laat leerlingen zelfstandig keuzes maken.

Met eigen login gegevens staan individuele formulieren klaar.

Ook gebruik maken van keuzevak?

Bent u reeds klant van Foleta? Vraag Keuzevak dan nu aan:

Bestellen